Vodstvo rodu

Funkcija Ime in priimek Telefon Elektronska pošta
Starešina Anže Ivančič 051/439-780 ivancic.anze@gmail.com
Načelnik Jure Savnik 031/735-222 juresavnik@gmail.com
Gospodar Jure Savnik 031/735-222 juresavnik@gmail.com
Tajnik Una Košir 031/482-407 una.kosir@gmail.com
Blagajnik Lea Lipovšek 040/669-201 ael.seklipov@gmail.com